7 Listopada 2017

Architektura drewniana w centrum uwagi na Targach Dziedzictwo w Warszawie

 Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast zostało zaproszone przez  Narodowy Instytut Dziedzictwa  do udziału  w debacie poświęconej zachowaniu architektury drewnianej  podczas 5. Targów Dziedzictwo w Warszawie. Centrum reprezentowała Maria Markiewicz.

 

Poniżej  zamieszczamy zdjęcia z  paneli „Krajobraz mojego miasta” i „Piękne, polskie, drewniane” przesłane nam przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz informację podsumowującą przedsięwzięcie zamieszczone na stronie: http://krajobrazmojegomiasta.pl/aktualnosci/id-38/podczas-5-targow-dziedzictwo-nid-zaprezentowal-zalozenia-kampanii-krajobraz-mojego-miasta.

 "Podczas 5. Targów Dziedzictwo NID zaprezentował założenia kampanii Krajobraz mojego miasta. 8 listopada, podczas Targów Dziedzictwo w Warszawie odbył się panel ekspercki, którego motywem przewodnim była idea kampanii Krajobraz mojego miasta. Panel składał się z dwóch sesji: pierwsza poświęcona była tematyce chaosu reklamowego oraz prawidłowego gospodarowania przestrzenią publiczną i zielenią miejską, natomiast druga – świeckiej architekturze drewnianej. Gości powitała prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor NID.

 

 

Pierwsza sesja poświęcona była kampanii „Krajobraz mojego miasta”. Rozpoczęła się projekcją filmu o tym samym tytule. Film ten diagnozuje najpowszechniejsze problemy polskich miast i pokazuje, jak sobie z nimi radzić. Najważniejsze kwestie poruszane w filmie, to ograniczanie reklamowego chaosu, dbałość o miejską zieleń, w tym zabytkową, czy ochrona miejskiego dziedzictwa oraz miejsc pamięci. Po projekcji odbyła się debata z udziałem ekspertów: Iwony Solisz, b. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marka Kajsa, zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Romana Marcinka z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Moderatorem sesji był dr Krzysztof Wielgus, wykładowca Politechniki Krakowskiej.

 

 

Tytuł drugiej sesji również został zaczerpnięty z filmu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. „Piękne, polskie, drewniane” to film, w którym wypowiadają się eksperci i pasjonaci drewnianej architektury świeckiej. Przekonują oni, że drewniane budownictwo jest wartościowe i piękne. Film zbiera również dobre przykłady modernizacji drewnianych budynków. Tę sesję również rozpoczęła projekcja filmu, a do dyskusji po filmie zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk: dr Hubert Ossadnik i mgr Danuta Blin-Olbert z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Maria Markiewicz z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast w Tykocinie oraz Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Debata moderowana przez Mariusza Czubę, z-cę Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, skupiała się wokół doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących palącej konieczności ochrony zabytkowej, świeckiej architektury drewnianej.

 

Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i MKiDN to projekt zachęcający do wprowadzania zmian w przestrzeni polskich miast. Kampania ta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno do społeczeństwa, jak i działaczy samorządowych oraz profesjonalistów z dziedziny architektury, urbanistyki, planowania, ale także konserwacji zabytków. Jej celem jest kształtowanie odpowiedzialnej i aktywnej postawy w dbałości o wspólną przestrzeń miejską.

 

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” krajobrazmojegomiasta.pl."

 

 

Fot. Paweł Kobek. NID