17 Listopada 2017

Strzał w dziesiątkę!

 Działania edukacyjne związane z rewitalizacją zabytkowego domu drewnianego przy Placu Czarnieckiego 10 w Tykocinie zostały nominowane do nagrody na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym w  Ogólnopolskim Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Poznany”. Dzisiaj, na uroczystej gali w Opolu, zostaną wyłonieni laureaci. To ogromne wyróżnienie dla nas, Tykocina i architektury drewnianej!

 

Celem konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków.