16 Wrzezśnia 2016

Program Europejskich Dni dziedzictwa w Tykocinie

TYKOCIN
Fundacja Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast we współpracy z
właścicielami tykocińskich domów – zabytków architektury drewnianej i Parafią Rzymskokatolicką św. Trójcy w Tykocinie

 

17 września 2016 r.

„Kościół, pomnik i dom w koncepcji urbanistycznej Nowego Rynku zrealizowanej w Tykocinie przez Jana Klemensa Branickiego”

 

godz. 10.30
Wycieczka z przewodnikiem po Placu Czarnieckiego. Przedstawienie koncepcji przebudowy rynku przez Jana Klemensa Branickiego i związków pomiędzy zabytkami architektury –kościołem św. Trójcy, pomnikiem Stefana Czarnieckiego i domami mieszkalnymi w pierzei północnej.

godz.11.00
Zwiedzanie zakrystii procesyjnej z ks. proboszczem Jarosławem Stefaniakiem.

Uczestnicy obejrzą m.in. sztandary i proporce stowarzyszeń katolickich działających przed wojną w Tykocinie i cenną „chorągiew rybacką „, dzieło hafciarki i malarki Janiny Maliszewskiej i ciekawe procesyjne utensylia.

godz. 11.30
Spotkanie w zabytkowym domu przy Placu Czarnieckiego 10 wzniesionym przez tykocińskiego murarza Maksymiliana Kizlinga w końcu XIX w.

Dom ten wraz z kościołem św. Trójcy i pomnikiem hetmana Stefana Czarnieckiego stanowi ważny element architektoniczny Nowego Rynku – rokokowego założenia urbanistycznego stworzonego w połowie XVIII w. przez Jana Klemensa Branickiego. Dom powstał na fundamentach dawnej oficyny skarbowej Branickich i jest obecnie ostatnim zachowanym oryginalnym drewnianym domem mieszkalnym jakie od XVIII w. do lat 80-tych XX w. tworzyły zabudowę północnej pierzei tykocińskiego rynku.

Prezentacja efektów zakończonego właśnie konserwatorskiego remontu domu, współfinansowanego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Odsłonięcie tajników i metod renowacji i konserwacji zabytkowej architektury drewnianej. Szanse ratowania zabytków z drewna i dostosowania ich do współczesnych standardów użytkowych.

„Szlak Architektury Drewnianej Tykocina”
godz. 12.00-13.30
Wycieczka po Tykocinie Szlakiem Architektury Drewnianej.
Podczas wycieczki będzie można zwiedzić trzy drewniane domy mieszkalne należące do zasiedziałych tykocińskich rodzin: dom wybitnego organisty Zygmunta Czujaka oraz dom należący przed wojną do żydowskiej rodziny Olsztajnów, właścicieli sklepu żelaznego, zamieszkały po II wojnie przez rodzinę tykocińskiego młynarza Franciszka Mieńko. Właściciele przedstawią historię domów i rodzin oraz zaprezentują rodzinne pamiątki.