2 Sierpnia 2019

Powstańcom Warszawy

Fot. Tomasz Markiewicz