18 Listopada 2018

Potomkowie tykocińskich peowiaków na jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości

Zdjęcie z dawnych lat, na którym na tle kościoła sfotografowała się patriotyczna młodzież tykocińska w przededniu odzyskania niepodległości . Po lewej Władysław Maliszewski, komendant POW w Tykocinie w okresie 1917-1918, czwarty od lewej Tymoteusz Ossowski -  pozostałe osoby nieznane. Prosimy o pomoc w ich identyfikacji!