19 Listopada 2017

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

 

Pierwsza nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Ogólnopolskim Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek poznany” jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i docenieniem naszych wysiłków w promowaniu i zachowaniu architektury drewnianej Tykocina – części podlaskiego i polskiego drewnianego dziedzictwa. Nagrodzony projekt „Dom otwarty- remont otwarty” nie zostałby jednak zrealizowany, gdyby nie udział instytucji i osób wspierających remont Domu przy Placu Czarnieckiego 10, toteż serdecznie dziękuję Wojewódzkiemu Podlaskiemu Konserwatorowi Zabytków i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego za udzielone mi wsparcie finansowe, za życzliwość i zachętę.
Ciepłe słowa podziękowania przekazuję panu Arturowi Gawłowi z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej za nieustające motywowanie nas do pokonywania trudności, promocję działań na rzecz Domu i za fachową pomoc merytoryczną. Panu Sławomirowi Bierozie, kierownikowi firmy „Naturalne Pokrycia Dachowe „ i jego ekipie z Orli dziękuję za profesjonalnie i z wielkim szacunkiem dla drewnianego zabytku przeprowadzony remont, panu Romanowi Kardaszowi z firmy „Stoldaria” z Gródka za odtworzenie oryginalnej stolarki okiennej. Dziękuję serdecznie panu Markowi Malinowskiemu z magazynów na ul. Sokołowskiej w Tykocinie. Dziękuję właścicielom Domów na Szlaku Architektury Drewnianej Tykocina, współorganizatorom Europejskich Dni Dziedzictwa w Tykocinie. Dziękuję Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast za wsparcie merytoryczne i organizacyjne działań edukacyjnych prowadzonych w ramach „otwartego remontu”: przygotowanie materiałów promocyjnych i Dnia Otwartego. Dziękuje również dziennikarzom, pani Iwonie  Zawadeckiej i Redakcji „Obiektywu” z TVP Białystok, pani Joannie Sikorze za znakomitą audycję "Plac Czarnieckiego 10", państwu Monice i Kamilowi Kalickim z Polskiego Radia Białystok za fotocast do tej audycji oraz dziennikarzom prasy białostockiej – paniom Monice Żmijewskiej i Julicie Januszkiewicz za relacjonowanie i promowanie naszych działań. Dziękuję pani Beacie Hyży-Czołpińskiej za znakomity film o Domu pt. „Tykociński Kosmos”. Dziękuję też panu Alanowi Makovskiemu z Waszyngtonu, którego dziadkowie mieszkali kiedyś w Tykocinie. Dziękuję tym Wszystkim, którzy sercem byli za nami w trakcie przebiegu „otwartego remontu”, turystom, przewodnikom turystycznym PTTK z Białegostoku i z całej Polski, mieszkańcom Tykocina oraz mojej Rodzinie – Tomkowi, Józkowi, Kubie i Basi Maliszewskiej.

 

Działajmy wspólnie dalej!

 

 

Maria Markiewicz