2 Grudnia 2017

Podwójne okna

To co za oknem też jest ważne. Przez okna południowe domu widać plac i południową, a od północy podwórko i Narew.