25 Sierpnia 2018

Ocaleli, by dawać świadectwo

 Przedstawiamy trzy relacje: Eliezera Olsztajna, Becalela Wyłogi oraz Tauby i Fiszla Zylbersztajnów,  zamieszczonych  w "Sefer Tiktin", tel Aviw 1959

 

Przeczytaj relacje