30 Czerwca 2022

Młodzież z Białorusi w Tykocinie

 Dom odwiedziła grupa polskiej młodzieży z Białorusi, uczniów  szkoły średniej w Lublinie. Pobyt w Polsce trwa 4 lata, młodzież pogłębia widzę z  polskiego języka i polskiej kultury. Organizatorem pobytu jest Towarzystwo Edukacji Patriotycznej w Nasutowie przy wsparciu stowarzyszenia Wspólnota Polska.