12 Sierpnia 2019

Honorowi Mieszkańcy Domu przy Placu Czarnieckiego 10

Tytuły Honorowego Mieszkańca Domu przy Placu Stefana Czarnieckiego 10 w Tykocinie zostały uroczyście nadane w sobotę po południu. Tytułami uhonorowali zostali: amerykański antropolog o tykocińskich korzeniach, prof. Alan Duben , reżyserka filmowa z TVP Białystok Beata Hyży-Czołpińska, stolarz tykociński Piotr Pogorzelski, reżyser teatralny Janusz Kozłowski, dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Artur Gaweł, fotografik i animator kultury z Tykocina Marcin KwiatkowskiMarek Malinowski. Tytuł nadany Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Białymstoku odebrała zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Małgorzata Kierzkowska. W imieniu Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tytuł odebrała Dyrektor Biura Katarzyna Korycka, a tytuł przyznany Biuru Dziedzictwa Narodowego UMWP przekazany został na ręce vice marszałka Województwa Podlaskiego, Stanisława Derehajło.

 

Dziękujemy  burmistrzowi Tykocina, Mariuszowi Dudzińskiemu za znaczący udział w uroczystości! 

 

Była też z nami przewodnicząca Rady Miejskiej Tykocina, Renata Kamińska oraz kierownik Centrum Kultury w Tykocinie, Wojciech Cymbalisty z pracownikami.

Wśród gości na widowni była także vice prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Magdalena Tymińska.  Wśród  przyjaciół Domu  z Tykocina była również prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej, Elżbieta Cimoch.

 

 

 

W imieniu Domu  dziękujemy serdecznie burmistrzowi Tykocina i pana marszałkowi za słowa  uznania dla naszych działań, za  przekazane na ręce Marii Markiewicz kwiaty i upominki, wśród których jest  Anioł Stróż,  opiekun Domu. 

 

Szczególnie dumni jesteśmy z dyplom uznania od Urzędu Miasta Tykocina. otrzymanego z rąk   burmistrza Tykocina, pana Mariusza Dudzińskiego. 

 

Uroczystość nadania tytułu Honorowego Mieszkańca Domu przy Placu Czarnieckiego 10 zintegrowała osoby i instytucje zaangażowane w zachowanie dziedzictwa domu i dziedzictwa Tykocina.

 

 

Podziękowania

 

 za pomoc w zorganizowaniu uroczystości dziękujemy  kierownikowi Tykocińskiego Centrum Kultury Wojciechowi Cymbalisty oraz pracownikom Gospodarki Komunalnej w Tykocinie