11 Sierpnia 2019

Fotorelacja z nadania tytułu Honorowego Mieszkańca Domu

 

 

Dlaczego i komu zostały nadane tytuły  Honorowego Mieszkańca Domu?

Na wstępie do uroczystości powiedziała o  tym  Maria Markiewicz, właścicielka Domu podczas krótkiego wystąpienia na ganku:

 

NOWA  JAKOŚĆ  NA  STARYCH  FUNDAMENTACH

 

 

W 1885 roku tykociński murarz, Maksymilian Kizling zbudował przy tykocińskim rynku nowy dom. Wzniósł solidne podwaliny pod nową przyszłość dla nowo założonej rodziny. Nowy dom stwarzał nowe perspektywy jego mieszkańcom, jednak był też kontynuacja przeszłości, ponieważ zbudowany został na obraz i podobieństwo domu rodziców Maksymiliana, znajdującego się obok i w dodatku na fundamentach starszego domu, jakiegoś bliżej nieznanego poprzednika. Dziś wiadomo, że dom jest wierną kopią oficyny skarbowej Branickich, wzniesionej w tym miejscu ok. 1763 roku. Była to więc nowa jakość zbudowana na dawnych fundamentach i przenosząca w sobie doświadczenia poprzednich mieszkańców rynku. Nowa jakość była więc faktycznie kontynuacją.

 

 

Przez wiele dziesiątków lat dom był wykorzystywany w sposób zgodny z przeznaczeniem, jako miejsce do życia: by się tu rodzić, żyć, wychowywać nowe pokolenia i umierać. Połowa domu i mieszkanie na strychu przeznaczona na mieszkanie lokatorskie służyła także obcym. Dom trwał dzień po dniu i zapisywał w sobie historię życia mieszkańców i miasta. Był skierowany na przyszłość.

 

W latach 80-tych i 90-tych dawne tykocińskie domy mieszkalne zaczęły gwałtownie znikać z krajobrazu miasta, wkraczającego w epokę nowych technologii i nowych oczekiwań.

10 lat temu mieszkańcy domu, czując się spadkobiercami Maksymiliana i kolejnych właścicieli, przyjęli strategię na dalsze istnienie domu. Jakby na przekór Tykocinowi i jego przemianom technologicznym i cywilizacyjnym i powszechnym trendom panującym wówczas postanowiliśmy zachować to, co zostało tu nam dane, depozyt czasu i historii. W 2008 roku właścicielka domu, Alicja Matusiewicz wpisała dom do rejestru zabytków. Temu celowi służyły remonty domu przeprowadzone w latach 2014 i 2016. Równocześnie staraliśmy się uczynić go otwartym, otwartym w podwójnym znaczeniu: jako miejsce dostępne dla publiczności i pokazujące swoją historię odsłaniającą się m.in. w trakcie prac rewitalizacyjnych. Wystawa „133 opowieści” otwarta rok temu pokazała,że poprzez historię domu możliwe jest też odczytywanie historii miasta, którego dom jest częścią.

 

W działaniach rewitalizacyjnych, prowadzonych dla zachowania substancji domu jak i pokazujących jego historię nie byliśmy osamotnieni, wręcz przeciwnie, doświadczaliśmy wsparcia w ze strony osób i instytucji, za którą jesteśmy wdzięczni. Nie mamy wątpliwości, że stworzyliśmy w Tykocinie nowy model postępowania wobec historycznego domu, który oferuje mieszkańcom Tykocina i turystom nową jakość- jest to autentyzm i kontakt z żywą historią.


Dziś zaprosiliśmy Państwa, by podziękować za tę prawie 10-letnią współpracę. Wyrazem tej wdzięczności jest tytuł Honorowego Mieszkańca Domu. Tym samym powstaje kolejny już raz nowa jakość, która nawiązuje do momentu zbudowania domu przed 134 laty, który utrwalił jego praprzeszłość. Powstaje kolejny raz nowa jakość na starych fundamentach.

 

 

Relację programu informacyjnego "Obiektyw" TVP Białystok z uroczystości nadania tytułu Honorowego Mieszkańca można obejrzeć online klikając w poniższy link:  

 

http://bialystok.tvp.pl/43884162/honorowi-mieszkancy-domu-przy-placu-czarneckiego-10-w-tykocinie? fbclid=IwAR0CI3gHA41ACm_XxS1nFug9745az_v0oeHH4KJTwGOVw7HBSNgjcydaLAQ