6 Wrzezśnia 2017

Europejskie Dni Dziedzictwa w Tykocinie program

 Fundacja Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast

wraz z właścicielami tykocińskich zabytkowych domów drewnianych

 

zapraszają 


na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Tykocinie
w dniu 16 września 2017 roku
godz. 11.00-15.00

pod hasłem

 

„Mieszkalna architektura drewniana w krajobrazie
urbanistycznym Tykocina od w XVIII do dziś”

 
Program obchodów:

 

Godz. 11.00
Spotkanie w zabytkowym domu przy Placu Czarnieckiego 10. Zwiedzanie domu oraz wystawy „Szlak architektury drewnianej Tykocina”. Pokaz zdjęć archiwalnych przedstawiających krajobraz Placu Czarnieckiego i Tykocina w w. XIX i XX.

 

Godz. 12.00
Oprowadzanie po Placu Czarnieckiego. Opowieść o historii drewnianych domów przy pierzei północnej i ich roli w krajobrazie XVIII-wiecznego rynku. Oprowadzają Barbara Maliszewska (przewodnik turystyczny PTTK) i Maria Markiewicz.

 

Godz. 13.00
Wycieczka szlakiem Architektury Drewnianej Tykocina pod kierunkiem Barbary Maliszewskiej i Marii Markiewicz pod hasłem „Drewniane domy mieszkalne w krajobrazie urbanistycznym wielokulturowego Tykocina. ” Trasa rozpoczyna się pod pomnikiem Czarnieckiego na XVIII –wiecznym rynku, wiedzie ulicą Złotą w kierunku dawnej żydowskiej dzielnicy Kaczorowo, następnie Choroszczańską, Jordyką i ul. Klasztorną do dzielnicy Nowe Miasto, gdzie zobaczymy m.in. zachowane zespoły dawnej miejskiej zabudowy szczytowej. Podczas wycieczki odwiedzimy kilka domów mieszczańskich - polskich i żydowskich, udostępnionych przez właścicieli. Posłuchamy opowieści o ich powstaniu i mieszkających tu tykocińskich zasiedziałych rodzinach, obejrzymy wnętrza i udostępnione zwiedzającym rodzinne pamiątki, a także zapoznamy się z działaniami prowadzonymi w celu zachowania tych cennych obiektów.

 


Program Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie podlaskim

 

 

Wstęp na imprezę wolny a fotografowanie w obiektach mile widziane!