26 Sierpnia 2021

Drugi dzień Zagłady tykocińskich Żydów

26 sierpnia 1941 roku Niemcy kontynuowali rozpoczętą poprzedniego dnia akcję eksterminacji tykocińskiej społeczności żydowskiej.  Ludzi zgromadzono w Zawadach, na terenie nieistniejącej dziś szkoły. Do tykocinian dołączono też Żydów z Zawad, których także rozstrzelano  w  lesie po Łopuchowem. Podczas wczorajszej uroczystości rocznicowej rabin z Warszawskiej Gminy Żydowskiej, Yehoshua Ellis, modlił się za spokój  tykocińskich i zawadzkich Żydów.