13 Stycznia 2021

Dom przy Placu Czarnieckiego 10 nagrodzony w konkursie architektonicznym!


Drewniany dom mieszkalny wzniesiony w 1885 roku na rudymentach drewnianej oficyny skarbowej Branickich z połowy XVIII w. Dom wpisany do rejestru zabytków woj. Podlaskiego pod nr A-186. W 2016 roku miał miejsce remont budynku z zastosowaniem tradycyjnych materiałów i technologii. Polegał na wymianie podwalin, wymianie fragmentów zniszczonych belek ścian i  ponownym otynkowaniu budynku czterema warstwami tynku wapiennego z 40-letnego lasownika, położonego czterokrotnie na ukośnych listwach drewnianych – zgodnie z technologią z 1885 roku. Wymieniono zniszczoną drewnianą profilowana stolarkę okienną na identyczną z zachowaniem metalowych technicznych urządzeń do otwierania okien i zamykania okiennic i z zachowaniem oryginalnych podokienników. W nawiązaniu do pierwotnej kolorystyki stolarki pomalowano okiennice na szaro-niebieski kolor. Uzupełniono i wzmocniono fundamenty z kamieni polnych. W 2019 roku wykonano nowe drewniane schody na poddasze na wzór oryginalnych ze 100 – letniego drewna sosnowego pozyskanego z remontowanego zabytkowego budynku kina „Hetman” .

 

http://placczarnieckiego10.net/rewitalizacja-domu