11 Listopada 2017

Cześć Ich pamięci!

Świąteczne przedpołudnie na Placu Czarnieckiego i pod pomnikiem Orła Białego na placu Wolności, gdzie przed wojną wznosił się drewniany pomnik, postawiony w 1919 roku rękami tykocińskich peowiaków,  zrekonstruowany dziś w kamieniu i mosiądzu .