27 Wrzezśnia 2019

Coś nadchodzi...

Tego nie da się opisać, ani sfilmować. Plac zmienia się z sekundy na sekundę.