10 Wrzezśnia 2018

Akcja informacyjna

Plakaty i program EDD wieszamy na tablicach informacyjnych, które  znajdują się w każdej wiosce. Pomagali nam mieszkańcy. W Tykocinie  plakaty znajdują się na Placu Czarnieckiego,  na ulicy Złotej i 11 Listopada.