9 Października 2021

9 października 1771 roku zmarł hetman Jan Klemens Branicki, właściciel oficyny skarbowej przy obecnym Placu Czarnieckiego 10

Mija dziś 250 rocznica śmierci hetmana Jana Klemensa Branickiego, właściciela Tykocina. Posiadał on przy ówczesnym Nowym Rynku , a obecnym Placu Czarnieckiego dwa drewniane domy czyli oficyny skarbowe, z których jedna  znajdowała się w miejscu obecnego domu nr 10.  To na jej podpiwniczeniu i fundamentach w 1885 roku zbudował dom dla swojej rodziny Maksymilian Kizling, tykociński mieszczanin, z zawodu majster murarski.  W sieni zachowała się do dziś posadzka z dawnej oficyny, która zawiera niewidoczne ślady dawnego właściciela, JO Jana Klemensa Branickiego.

 

W domu zachowały się pamiątki po dawnej oficynie, np. fragment porcelanowej cukiernicy i kafle z pieca skrzynkowego z XVIII wieku.