18 Maja 2017

73 rocznica bitwy pod Monte Cassino

 Zdobywcy Monte Cassino, Bolonii i Ancony , żołnierze II Korpusu Polskiego po wojnie okazali się przegranymi. Nie wszyscy powrócili do Polski po tzw. wyzwoleniu. Na cmentarzu polskim u stóp Monte Cassino spoczywa tykocinianin, Dariusz Dąbrowski, syn Pawła Dąbrowskiego, żołnierza POW i przyjaciela Maliszewskiego. Władysław Maliszewski wywieziony przez sowietów do łagru nad Morzem Białym w 1939 roku przeszedł włoski  szlak bojowy pod dowództwem gen. . Władysława Andersa.  Po wojnie znalazł się  za "żelazną kurtyną" , która oddzieliła Polskę od zachodniego świata. Zmarł w małym miasteczku Melton Mowbray i spoczywa na polskim cmentarzu.

 

Poniżej: zdjęcia i pamiątki po Władysławie Maliszewskim w rodzinnym  archiwum