1 Lutego 2019

40 rocznica śmierci Włodzimierza Puchalskiego

Uroczystość otwiera Janusz Kozłowski, kierownik Domu Kultury. Wśród gości dyrekcje Narwiańskiego i Biebrzańskiego Parku Narodowego, Pędziwiatry, ekolodzy, Janusz Korbel, Alicja Matusiewicz, mieszkańcy Tykocina, telewizja. Właśnie Pędziwiatry śpiewają piosenkę o Narwi, akompaniuje na akordeonie autor, Ryszard Matusiewicz.

Tykocin, Dom Kultury 1999

Fot. Archiwum Pędziwiatra