28 Kwietnia 2014

Książeczka do nabożeństwa - oryginalny obiekt na wystawie

Książeczka do nabożeństwa Aliny Dąbrowskiej z Tykocina z zakładkami. Zakładki są to skrawki pociętych listów do rodziny, przepustka niemiecka z 1944 r. i fragment żydowskiej gazety Hamidrasz. 

 

 A prayer book of Alina Dąbrowska with saints’ pictures collected inside. Bookmarks are pieces of cut letters from the family, a German passport from 1944 and a fragment of the Jewish newspaper Hamizrachi.